“နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဆောက်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် Messenger Chat Bot မှ ထီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား မေလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်”